Binnenhavenweg 19 8211 AA Lelystad

Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker.
 
De Eertink BV site bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van Eertink BV liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van Eertink BV. Eertink BV is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Eertink BV geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.
 
Het technisch functioneren van de breedbandverbindingen vallen onder het risico van de exploitant van de breedbandverbinding. Eertink BV aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit de verplichtingen van de breedbandleverancier. Eertink BV vrijwaart zich voor enige vorm van aansprakelijkheid vanwege een niet onbelemmerde toegang tot de diensten van Eertink BV, en Eertink BV geeft geen garantie met betrekking tot het functioneren van de site van Eertink BV.
 
Tevens is Eertink BV niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de site of de server van Eertink BV die de informatie toegankelijk maakt. Behalve in geval van grove nalatigheid of opzet is Eertink BV in geen geval aansprakelijk voor winstderving of voor bijzondere, incidentele, indirecte, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van onze site of met onze diensten ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat.
 
 
 

Actuele links

Contact Informatie

Adres
Binnenhavenweg 19
8211 AA Lelystad
Telefoon: 0320 - 228 112
E-mail info@eertinkbv.nl